Category: Computer

màn hình máy tính bị xoay ngang win 10 0

Hướng dẫn xoay màn hình máy tính

Hướng dẫn xoay màn hình máy tính Windows và Mac. Đã bao giờ bạn gặp trường hợp màn hình máy tính bị xoay ngang hoặc ngược lên trên? Đôi khi bạn gặp khó khăn khi...

convert jpg to word online 0

Hướng dẫn chuyển PDF sang Word

Có 3 cách chuyển đổi file PDF sang Word không bị lỗi font tiếng Việt nhanh nhất: 1. Dùng Adobe Acrobat; 2. Chuyển trực tuyến; 3. Bằng Google Docs. Lưu ý không áp dụng...

hướng dẫn tạo mật khẩu cho folder 0

Hướng dẫn khóa folder bằng mật khẩu

Có 3 hướng dẫn để bảo vệ tài liệu trong folder trên máy tính của bạn: 1. Không cần cài phần mềm; 2. Sử dụng phần mềm; 3. Áp dụng cho hệ điều hành...