Category: Mobile

phục hồi điện thoại bị ướt 0

Hướng dẫn xử lý điện thoại bị ướt

Cách xử lý điện thoại bị ướt, vô nước. Nếu xử lý kịp thời bạn có thể cứu được điện thoại của mình mà không phải tốn tiền mua cái mới. Những thứ bạn...

hướng dẫn điều khiển điện thoại android bằng android 0

Hướng dẫn điều khiển điện thoại từ xa

Có 2 hướng dẫn điều khiển điện thoại từ xa bằng android, iphone, samsung, windows phone: 1. Phần mềm TeamViewer; 2. Sử dụng Chrome Remote Desktop. Có một số phương pháp để truy cập...