Web Hướng Dẫn Blog

convert jpg to word online 0

Hướng dẫn chuyển PDF sang Word

Có 3 cách chuyển đổi file PDF sang Word không bị lỗi font tiếng Việt nhanh nhất: 1. Dùng Adobe Acrobat; 2. Chuyển trực tuyến; 3. Bằng Google Docs. Lưu ý không áp dụng...

hướng dẫn điều khiển điện thoại android bằng android 0

Hướng dẫn điều khiển điện thoại từ xa

Có 2 hướng dẫn điều khiển điện thoại từ xa bằng android, iphone, samsung, windows phone: 1. Phần mềm TeamViewer; 2. Sử dụng Chrome Remote Desktop. Có một số phương pháp để truy cập...

hướng dẫn tạo mật khẩu cho folder 0

Hướng dẫn khóa folder bằng mật khẩu

Có 3 hướng dẫn để bảo vệ tài liệu trong folder trên máy tính của bạn: 1. Không cần cài phần mềm; 2. Sử dụng phần mềm; 3. Áp dụng cho hệ điều hành...