Tagged: Chrome Remote Desktop

hướng dẫn điều khiển điện thoại android bằng android 0

Hướng dẫn điều khiển điện thoại từ xa

Có 2 hướng dẫn điều khiển điện thoại từ xa bằng android, iphone, samsung, windows phone: 1. Phần mềm TeamViewer; 2. Sử dụng Chrome Remote Desktop. Có một số phương pháp để truy cập...